กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ป้องกันและเตรียมพร้อม...รับภัยฯ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สึนามิ อัคคีภัย ภัยแล้ง PM 2.5 ภัยหนาว บทความ แผ่นดินไหว เทศกาลต่างๆ อุบัติเหตุทางถนน ไฟป่า หมอกควัน พายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง อุทกภัย ดินถล่ม คลื่นลมแรง ภัยอื่นๆ

Info Graphics

ภัยอื่นๆ

ปภ.แนะนำการใช้งานแบตเตอรี่สำรองให้ถูกวิธี เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอันตราย

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
🔶Power Bank เป็นอุปกรณ์ในการชาร์จสมาร์ตโฟนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับความนิยมมาก
👉ปภ.แนะนำการใช้งานแบตเตอรี่สำรองให้ถูกวิธี เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอันตราย

#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 145914 ครั้ง