กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ป้องกันและเตรียมพร้อม...รับภัยฯ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สึนามิ อัคคีภัย ภัยแล้ง PM 2.5 ภัยหนาว บทความ แผ่นดินไหว เทศกาลต่างๆ อุบัติเหตุทางถนน ไฟป่า หมอกควัน พายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง อุทกภัย ดินถล่ม คลื่นลมแรง ภัยอื่นๆ

Info Graphics

ภัยอื่นๆ

ปภ.แนะนำสภาพแวดล้อมบ้านที่ปลอดภัย เหมาะกับการพักอาศัย

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านและรอบบ้าน และจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ จะช่วยลดควมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านได้
👉ปภ.แนะนำสภาพแวดล้อมบ้านที่ปลอดภัย เหมาะกับการพักอาศัย
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 183339 ครั้ง