กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สถิติวันที่ 29 ธันวาคม 2565 สถิติวันที่ 30 ธันวาคม 2565 สถิติวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สถิติวันที่ 1 มกราคม 2566 สถิติวันที่ 2 มกราคม 2566 สถิติวันที่ 3 มกราคม 2566 สถิติวันที่ 4 มกราคม 2566

สถิติช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

สถิติวันที่ 29 ธันวาคม 2565

ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2565

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5877 ครั้ง