กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

มกราคม 2565

30 มกราคม 2565

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 รายงานสถานการณ์ ข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 30 มกราคม 2565


🔴  พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศ ค่า PM 2.5
-ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ
>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองคาย (อ.เมืองฯ)
-ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น (อ.เมืองฯ) กาฬสินธุ์ (อ.เมืองฯ) อุบลราชธานี (อ.เมืองฯ)
>> ภาคกลาง จ.สระบุรี (อ.เฉลิมพระเกียรติ)
(ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ ณ วันที่ 30 ม.ค. 65 เวลา 06.00 น.)

🔴 พื้นที่เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง
>> ภาคกลาง จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร
>> ภาคใต้ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส

🔴 พื้นที่ที่อาจเกิดฝนฟ้าคะนอง
>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
>> ภาคกลาง จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
>> ภาคใต้ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง และสตูล


📣 ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พื้นที่บริเวณปากแม่น้ำ บริเวณชายฝั่งทะเล อาจได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูง พื้นที่อากาศหนาว/หนาวจัด ขอให้ดูแลสุขภาพ ทำให้ร่างกายอบอุ่นตลอดเวลา ระวังอันตรายจากอัคคีภัยในการก่อไฟให้ความอบอุ่น ส่วนพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองตลอดเวลา


#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 52996 ครั้ง