กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

มกราคม 2565

เกิดแผ่นดินไหวขนาด 1.9 ความลึก 1 กิโลเมตร บริเวณตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปภ.รายงานวันนี้ (30 ม.ค. 65) เวลา 01.35 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 1.9 ความลึก 1 กิโลเมตร บริเวณตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เบื้องต้นไม่มีรายงาน
ผลกระทบจากพื้นที่ หากมีความคืบหน้าจะรายงานข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 149009 ครั้ง