กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

มกราคม 2565

อธิบดี ปภ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเพื่อบรรเทาสถานการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล บริเวณชายหาดแม่รำพึง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 148987 ครั้ง