กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

กุมภาพันธ์ 2565

26 กุมภาพันธ์ 2565

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

⭕️พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าไหลหลาก
⏩ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช (อ.เมืองฯ ชะอวด สิชล ทุ่งสง นบพิตำ) พัทลุง (อ.ศรีบรรพต ป่าพะยอม ตะโหมด ป่าบอน) สงขลา (อ.เทพา จะนะ สะบ้าย้อย หาดใหญ่ รัตภูมิ นาหม่อม) ปัตตานี (อ.เมืองฯ หนองจิก โคกโพธิ์ สายบุรี มายอ ทุ่งยางแดง ยะรัง ไม้แก่น ปะนาเระ กะพ้อ ยะหริ่ง แม่ลาน) ยะลา (อ.เมืองฯ รามัน บันนังสตา กรงปินัง ธารโต ยะหา เบตง) และนราธิวาส (อ.เมืองฯ ระแงะ เจาะไอร้อง ยี่งอ จะแนะ รือเสาะ สุคิริน ศรีสาคร แว้ง ตากใบ สุไหงปาดี บาเจาะ สุไหงโก-ลก)

⭕️น้ำพื้นที่เฝ้าระวังล้นตลิ่ง/น้ำท่วมขัง
⏩ภาคใต้ จ.ปัตตานี (อ.สายบุรี ยะรัง) ยะลา (อ.บันนังสตา รามัน) และนราธิวาส (อ.แว้ง สุคิริน ศรีสาคร สุไหงปาดี ตากใบ รือเสาะ จะแนะ และสุไหงโก-ลก)

⭕️พื้นที่เฝ้าระวังดินถล่ม
⏩ภาคใต้ จ.ปัตตานี (อ.ยะรัง ยะหริ่ง โคกโพธิ์ สายบุรี) ยะลา (อ.รามัน บันนังสตา ธารโต ยะหา เบตง) และนราธิวาส (อ.เมืองฯ ระแงะ เจาะไอร้อง ยี่งอ จะแนะ รือเสาะ สุคิริน ศรีสาคร แว้ง)

⭕️พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ (PM 2.5) ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
⏩ภาคเหนือ จ.ตาก (อ.เมืองฯ)
⏩ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองคาย (อ.เมืองฯ)
⏩ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร (เขตหนองแขม)

⭕️พื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง
⏩ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช (อ.เมืองฯ ขนอม สิชล ท่าศาลา ปากพนัง หัวไทร) สงขลา (อ.เมืองฯ ระโนด สทิงพระ สิงหนคร จะนะ เทพา) ปัตตานี (อ.หนองจิก เมืองฯ ยะหริ่ง ปะนาเระ สายบุรี ไม้แก่น) และนราธิวาส (อ.เมืองฯ ตากใบ)

📢ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ รวมถึงกระแสไฟฟ้ารั่วไหล เพิ่มความระมัดระวังระวังการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง พื้นที่ริมลำน้ำให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง และเตรียมขนย้ายทรัพย์สินไปยังที่สูง พื้นที่ลาดเชิงเขาที่มีปริมาณฝนสะสมมากให้เฝ้าติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการเฝ้าระวังการเกิดดินถล่ม พื้นที่เฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 ให้ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางที่โล่งแจ้ง สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา พื้นที่คลื่นลมแรงชาวเรือ ผู้บังคับเรือ ผู้ประกอบการเดินเรือโดยสาร ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยให้มีความพร้อมก่อนออกเดินเรือ ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 53000 ครั้ง