กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

กุมภาพันธ์ 2565

ปภ.รายงานเมื่อเวลา 14.54 น เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.8 ความลึก 10 กิโลเมตร บริเวณประเทศเมียนมา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
28 ก.พ.65 ปภ.รายงานเมื่อเวลา 14.54 น เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.8 ความลึก 10 กิโลเมตร บริเวณประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 371 กิโลเมตร ไม่มีรายงานผลกระทบจากพื้นที่ ทั้งนี้ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบในระยะต่อไป
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 149008 ครั้ง