กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

กุมภาพันธ์ 2565

ปภ.พัทลุงรายงานยังมีพื้นที่น้ำท่วม 4 อำเภอ ระดับน้ำลดลง หากไม่มีฝนตกหนัก คาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติใน 1-2 วัน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปภ.พัทลุงรายงานยังมีพื้นที่น้ำท่วม 4 อำเภอ ระดับน้ำลดลง  หากไม่มีฝนตกหนัก คาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติใน 1-2 วัน


28 ก.พ. 65 เวลา 17.00 น. ปภ.พัทลุงรายงานกรณีฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 23 – 28 ก.พ.65 เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ ควนขนุน เมืองพัทลุง กงหรา เขาชัยสน บางแก้ว และปากพะยูน รวม 28 ตำบล 123 หมู่บ้าน 576 ครัวเรือน สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วในหลายพื้นที่ โดยยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ราบลุ่มพื้นที่ทางการเกษตร 4 อำเภอ 26 ตำบล 121 หมู่บ้าน 476 ครัวเรือน พื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมแต่ระดับน้ำเริ่มลดลงตอเนื่อง จำนวน 2 อำเภอ 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน 100 ครัวเรือน ได้แก่ อำเภอควนขนุน (หมู่ที่ 7 ต.ควนขนุน) 50 ครัวเรือน และอำเภอเขาชัยสน (หมู่ที่ 1 ต.เขาชัยสน) 50 ครัวเรือน ส่วนเส้นทางในพื้นที่ระดับน้ำลดลงเข้าสู่สภาวะปกติ สามารถสัญจรผ่านได้ทุกเส้นทางแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักในช่วง 1 - 2 วันนี้ สถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ สำหรับการให้ความช่วยเหลือ จังหวัด ปภ.พัทลุง ที่ทำการปกครองอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หน่วยทหาร ศบภ.สนภ.4 นพค.43 แขวงทางหลวงพัทลุง สนง.ปภ.จ.พัทลุง อาสาสมัคร จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประสานให้การดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป


#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 148996 ครั้ง