กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

มีนาคม 2565

สรุปสาธารณภัยประจำวันที่ 21 มีนาคม 2565

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปภ.พิษณุโลก สาขานครไทย สรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอนครไทย รวม 8 ตำบล43 หมู่บ้าน เบื้องต้นพื้นที่การเกษตรเสียหาย 3,563 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 962 ราย
▶️ตามที่ปรากฎข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ เกิดน้ำท่วมถนนสาธารณะและพื้นที่การเกษตร ม.10 บ้านโพธิ์เสด็จ ต.หนองกะท้าว ซึ่ง ปภ.พิษณุโลก สาขานครไทย ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ พบว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ และน้ำจากลำน้ำคานเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตรประมาณ 30 ไร่ น้ำท่วมถนนสาธารณะ ระดับน้ำสูงประมาณ 15 เซนติเมตร ระยะทางประมาณ 200 เมตร รถสามารถสัญจรผ่านได้
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 52066 ครั้ง