กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

มีนาคม 2565

ปภ.ร่วมกับ ทบ. ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ประจำการภาคเหนือ ร่วมสนับสนุนปฏิบัติแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM

วันนี้ (22 มี.ค.65) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับกองทัพบก ส่งเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย KA-32 พร้อมด้วยชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) เข้าประจำการ ณ พล.ร.7 ค่ายทหารเสือพระองค์ดำ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เตรียมพร้อมสนับสนุนภารกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมสั่งการศูนย์ ปภ.เขต ภาคเหนือระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เพื่อเข้าปฏิบัติการสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยจากการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ตอนบนของประเทศ พบว่าภาคเหนือ 17 จังหวัด มีจำนวนการเกิดจุดความร้อน (Hotspot) สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 20 มี.ค. 65 จำนวน 15,716 จุด (ข้อมูลวันที่ 21 มี.ค.65) โดยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 6,757 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 4,594 จุด พื้นที่เกษตร 2,172 จุด พื้นที่เขต สปก. 1,370 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ 749 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 74 จุด ซึ่งการเกิดจุดความร้อน (Hotspot) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้จัดทีมประเมินสถานการณ์ติดตามและประเมินสถานการณ์เป็นประจำทุกวัน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก โดยเฉพาะการมอนิเตอร์ข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) ตามวงรอบ การรายงานข้อมูลดาวเทียมของ GISTDA เพื่อให้สามารถวางแผนการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ และเสริมประสิทธิภาพการติดตามข้อมูลและการบัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด โดยในวันนี้ ปภ.ได้ร่วมกับกองทัพบกจัดส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 จำนวน 1 ลำ พร้อมด้วยชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) เข้าประจำการ ณ พล.ร.7 ค่ายทหารเสือพระองค์ดำ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป โดยจะปฏิบัติการร่วมกับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เพื่อสนับสนุนการควบคุมไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือต่อเนื่องจนสิ้นสุดฤดูกาล

ขณะที่ปฏิบัติการควบคุมไฟป่าภาคพื้นดินและการแก้ไขปัญหาหมอกควัน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการแก้ไขไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในภาคเหนือ อาทิ ชุดยานยนต์ดับเพลิง (LUF60)รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง 10,000 ลิตร และชุดเครื่องจักรกลด้านไฟป่าและหมอกควัน เพื่อเข้าปฏิบัติการสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า โดย ปภ. ได้ประสานการปฏิบัติการผ่านกลไกของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและประสานข้อมูลการปฏิบัติงานจากทุกหน่วยงาน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว

สำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย หากพบเห็นสถานการณ์ไฟป่าหรือได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟป่าหมอกควันสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัย ผ่าน Official Line ‘ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784’ โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM หรือ โทร.สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานดำเนินการต่อไป
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 149021 ครั้ง