กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

เมษายน 2565

สรุปสถานการณ์วาตภัยวันที่ 18 เม.ย. 65 เวลา 18.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
สรุปสถานการณ์วาตภัยวันที่ 18 เม.ย. 65  เวลา 18.00 น.
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPMจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 52144 ครั้ง