กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

เมษายน 2565

สรุปสถานการณ์สาธารณภัย (วาตภัย) ณ วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
สรุปสถานการณ์สาธารณภัย (วาตภัย) ณ วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น.

โดยในช่วงวันที่ 16 -19 เมษายน 2565
➡️ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 24 จังหวัด ได้แก่ ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ น่าน ลำปาง กำแพงเพชร  เพชรบูรณ์ พิจิตร ลำพูน อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครนายก ปราจีนบุรี สกลนคร มหาสารคาม อุดรธานี ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ และนครราชสีมา รวม 74 อำเภอ 175 ตำบล 493 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 3,478 หลัง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย

#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPMจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 52063 ครั้ง