กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

เมษายน 2565

25 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
รายงานคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.

⚠️ พื้นที่เฝ้าระวังอากาศร้อนจัด
>> ภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน (อ.เมืองฯ) ลำปาง (อ.เมืองฯ เถิน) ตาก (อ.เมืองฯ) และนครสวรรค์ (อ.เมืองฯ)
>> ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี (อ.เมืองฯ)
📢 ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ ให้ดื่มน้ำบ่อยๆ ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งและระวังอาการโรคลมแดด (Heat Stroke)
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 52963 ครั้ง