กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

เมษายน 2565

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 5 จังหวัด เร่งประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 5 จังหวัด  เร่งประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

👉วันนี้ (27 เม.ย.65) เวลา 10.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทยรายงานสถานการณ์เมื่อวันที่ 26 เมษายาน 2565 ได้เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน แพร่ เพชรบูรณ์ ยโสธร และนครพนม รวม 5 อำเภอ 5 ตำบล 9 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 39 หลัง ดังนี้
1. ลำพูน เกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลตะเคียนปนรวม 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 1 หลัง
2. แพร่ เกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลแม่ยม รวม 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 10 หลัง
3. เพชรบูรณ์  เกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลซับไม้แดง รวม 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 6 หลัง
4. ยโสธร เกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลหนองหิน รวม 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 13 หลัง
5. นครพนม เกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลนางามรวม 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 9 หลัง

📣ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง//////////
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 148918 ครั้ง