กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

เมษายน 2565

เปิดรับสมัครแล้ว ‼️

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
เปิดรับสมัครแล้ว ‼️  🧯 🚒 หลักสูตร "การควบคุมสั่งการและบริหารจัดการอุบัติภัยจากเหตุเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหล" รุ่นที่ 1/2565

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สพบ.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมสั่งการและบริหารจัดการอุบัติภัยจากเหตุเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหล" รุ่นที่ 1/2565 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการ การควบคุมสั่งการ และการจัดการอุบัติภัยจากเหตุเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  และสามารถสนธิกำลังการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีเอกภาพ

📅 ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2565
🔴 สถานที่ : NPC จังหวัดระยอง
🦺 จำนวนผู้อบรม : 30 คนต่อรุ่น
🚨 กลุ่มเป้าหมาย : นายอำเภอ /  นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีที่ได้รับมอบหมาย / ผู้จัดการหรือรองผู้จัดการสถานประกอบการ / บุคลากร ปภ.
✅ สมัคร Online ได้แล้ววันนี้ - 25 พฤษภาคม 2565 ตามลิงค์ด้านล่าง 👇
https://bit.ly/3vmpSLk
🕐 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 🕐


#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 148892 ครั้ง