กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

เมษายน 2565

27 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
รายงานคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวัน 27 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น.

⭕️พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ PM 2.5
▶️เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
➡️ภาคเหนือ จ.เชียงราย (อ.เมืองฯ แม่สาย) และน่าน (อ.เมืองฯ)
➡️ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองคาย (อ.เมืองฯ) และบึงกาฬ (อ.เมืองฯ)

📢ขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางที่โล่งแจ้ง และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 52997 ครั้ง