กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

พฤษภาคม 2565

ปภ. รายงานเกิดวาตภัยรวม 8 จังหวัด ประสานพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือประชาชน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM

👉วันนี้ (31 พ.ค.65) เวลา 10.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูง และลมกระโชกแรง ทำให้เมื่อวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2565 เกิดวาตภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช สงขลา กระบี่ พังงา ตรัง และสตูล รวม 21 อำเภอ 64 ตำบล 199 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 668 หลัง มีผู้เสียชีวิต
1 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย แยกเป็น
🔶ภาคกลาง เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 จังหวัด 4 อำเภอ 14 ตำบล 28 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ
34 หลัง ได้แก่
- กาญจนบุรี พื้นที่อำเภอทองผาภูมิ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 2 หลัง
- สมุทรสงคราม พื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที รวม 13 อำเภอ 27 ตำบล บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 32 หลัง
🔶ภาคใต้ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 6 จังหวัด รวม 17 อำเภอ 50 ตำบล 171 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 634 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย ผู้บาดเจ็บ 1 ราย แยกเป็น
- นครศรีธรรมราช เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอสิชล รวม 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 2 หลัง
- สงขลา เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอจะนะ และอำเภอสะเดา รวม 3 ตำบล 6 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 9 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย ผู้บาดเจ็บ 1 ราย
- กระบี่ เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง รวม 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 3 หลัง
- พังงา เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองพังงา รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 5 หลัง
- ตรัง เกิดวาตภัยในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอห้วยยอด อำเภอวังวิเศษ อำเภอสิเกา และอำเภอหาดสำราญ รวม 13 ตำบล 41 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 66 หลัง
- สตูล เกิดวาตภัยในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสตูล อำเภอทุ่งหว้า อำเภอท่าแพ อำเภอควนกาหลง อำเภอละงู อำเภอควนโดน และอำเภอมะนัง รวม 30 ตำบล 117 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 549 หลัง
📣ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว
📣ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” //////
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 148911 ครั้ง