กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

มิถุนายน 2565

(มท.3) เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้อำนวยการอำเภอ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
 22 มิ.ย.65  เมื่อเวลา 09.30 น.  ที่โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้อำนวยการอำเภอ และหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง รุ่นที่ 4 จังหวัดอุดรธานี พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในโอกาสนี้ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้บรรยายพิเศษหัวข้อ “หลักการบริหารจัดการสาธารณภัยและบทบาทของนายอำเภอในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” และหัวข้อ “การอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยมีนายอำเภอและปลัดอำเภอในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่  นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี  เข้ารับการอบรมฯ รวม 188 คน


☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 149023 ครั้ง