กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

มิถุนายน 2565

24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
 รายงานคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.
⚠️ พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าไหลหลาก
>> ภาคเหนือ จ.เชียงราย (อ.เมืองฯ แม่ฟ้าหลวง แม่สาย แม่จัน) และเชียงใหม่ (อ.แม่อาย)
📢 ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า และระวังการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 52949 ครั้ง