กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

กรกฎาคม 2565

ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัยรวม 11 จังหวัด วาตภัยใน 14 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดและท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัยรวม 11 จังหวัด วาตภัยใน 14 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดและท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

15 ก.ค. 65 เวลา 09.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัยรวม 11 จังหวัด และวาตภัย 14 จังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานจังหวัดที่ประสบภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากสถานการณ์มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ซึ่งทําให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ในระหว่างวันที่ 9 - 15 ก.ค. 2565 ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ภัยในพื้นที่ ดังนี้
▶️อุทกภัย มีสถานการณ์ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุรินทร์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร จันทบุรี และระนอง รวม 20 อำเภอ 42 ตำบล 115 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 56 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย (นครราชสีมา) ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 10 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ระดับน้ำทรงตัว
▶️ วาตภัย มีสถานการณ์ในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน จันทบุรี ชลบุรี ตราด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ระนอง นราธิวาส รวม 48 อำเภอ 132 ตำบล 358 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 1,576 หลัง ผู้ได้บาดเจ็บ 2 ราย (ชลบุรี,นครศรีธรรมราช) ผู้เสียชีวิต 1 ราย (ชลบุรี)
สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป
ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 149019 ครั้ง