กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

กรกฎาคม 2565

ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง สนับสนุนเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ ซ่อมแซม ฟื้นฟูถนนที่เสียหายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลัน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง สนับสนุนเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ ซ่อมแซม ฟื้นฟูถนนที่เสียหายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลัน หมู่ 10 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน โดยดำเนินการปรับ เกลี่ย บดอัดถนนลูกรังที่เกิดดินสไลด์ปิดเส้นทาง เป็นระยะทาง 650 เมตร และซ่อมแซมถนนที่ถูกน้ำกัดเซาะในหมู่บ้านปางม่วง – ปางต้นหนุน
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 149014 ครั้ง