กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

กรกฎาคม 2565

ปภ.สมุทรปราการรายงานเกิดน้ำทะเลหนุนสูงสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 1.60 เมตร

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
ปภ.สมุทรปราการรายงานเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 65 เวลา 20.05 น เกิดน้ำทะเลหนุนสูงสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 1.60 เมตร ทำให้น้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาใน 2 อำเภอ ดังนี้
➡️ อำเภอเมืองสมุทรปราการ บริเวณถนนด่านเก่า ตลาดปากน้ำ ถนนศรีสมุทร ตลาดบางฆ้อง ตำบลท้ายบ้าน ตำบลบางปู และตำบลบางปูใหม่
➡️ อำเภอบางบ่อ บริเวณถนนสุขุมวิท ตลาดคลองด่าน
⏩ปัจจุบันระดับน้ำทะเลได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา คู คลอง และพื้นที่ลุ่มต่ำ ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัคร แจ้งสถานการณ์ให้ประชาชนทราบผ่านสื่อต่าง ๆ ในพื้นที่
⏩สำหรับการคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วมจากน้ำทะเลหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำ และแจกจ่ายกระสอบทราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 148903 ครั้ง