กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

สิงหาคม 2565

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 8 จังหวัด เกิดวาตภัยในจังหวัดชัยนาท ประสานพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM

➡️30 ส.ค. 65 เวลา 10.00 น. ปภ.รายงานช่วงวันที่ 24 - 30 ส.ค.65 มีพื้นที่รับผลกระทบจากจากอิทธิพลพายุโซนร้อนหมาอ๊อน และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย รวม 25 จังหวัด 58 อำเภอ 190 ตำบล 760 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 22,443 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 1 ราย ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 8 จังหวัด ได้แก่ ตาก อุบลราชธานี มหาสารคาม  ปราจีนบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสุราษฎร์ธานี รวม 22 อำเภอ 109 ตำบล
431 หมู่บ้าน ประสานพื้นที่เร่งระบายน้ำและดูแลผู้ประสบภัยแล้ว อีกทั้งยังเกิดวาตภัยในจังหวัดชัยนาท หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว

➡️กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อน หมาอ๊อน” (MAON) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก และที่ผ่านมาพบว่าหลายพื้นที่มีปริมาณฝนตกสะสมมากกว่า 150 มิลลิเมตร และปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลำน้ำสาขามีปริมาณมากในบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล รวมถึงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 1500 – 1800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่เฝ้าระวัง ระหว่างวันที่ 24 - 30 สิงหาคม 2565 ซึ่งในระหว่างวันที่ 24 - 30  สิงหาคม 2565 มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 25 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่อนสอน ลำปาง ลำพูน พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ อุบลราชธานี อุดรธานี บุรีรัมย์ ขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา เลย จันทบุรี สระแก้ว นครนายก พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง เพชรบุรี ระยอง ปราจีนบุรี กระบี่ ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี 58 อำเภอ 190 ตำบล 760 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 22,443 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (เชียงราย) ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 8 จังหวัด ได้แก่ ตาก อุบลราชธานี มหาสารคาม  ปราจีนบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสุราษฎร์ธานี รวม 22 อำเภอ 109 ตำบล 431 หมู่บ้าน ดังนี้
1.ตาก น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลยกระบัตร อำเภอสามเงา รวม 8 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 72 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
2.อุบลราชธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ รวม 3 ตำบล 13 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 90 ครัวเรือน ระดับน้ำทรงตัว
3.มหาสารคาม น้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอเชียงยืน
รวม10 ตำบล 24 หมู่บ้าน ระดับน้ำลดลง
4.ปราจีนบุรี น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบ้านทาม ตำบลศรีมหาโพธิ ตำบลสัมพันธ์ และตำบลบางกุ้ง อำเภอศรีมหาโพธิ รวม 4 ตำบล
17 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 464 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
5.นครนายก น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครนายก อำเภอบ้านนา อำเภอปากพลี และอำเภอองครักษ์ รวม 11 ตำบล 20 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 494 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
6. พระนครศรีอยุธยา น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร อำเภอบางปะหัน อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน และท่าเรือ รวม 78 ตำบล 347 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 10,595 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น
7.อ่างทอง น้ำท่วมในอำเภอวิเศษชัยชาญ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 87 ครัวเรือน ระดับน้ำทรงตัว
8.สุราษฎร์ธานี  น้ำท่วมในตำบลต้นยวน อำเภอพนม รวม 1 หมู่บ้าน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว

➡️นอกจากนี้ ยังเกิดวาตภัยในตำบลห้วยกรด ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 33 หลัง หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น

🔸สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อนหมาอ๊อน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และให้การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้ว ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

📢ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” ///////
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 149017 ครั้ง