กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

สิงหาคม 2565

29 สิงหาคม 2565

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2565

#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
👉 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
👉 Twitter : @DDPMNews
👉 Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 52061 ครั้ง