กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

กันยายน 2565

ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 8 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM

23 ก.ย. 65 เวลา 10.00 น. ปภ.รายงานผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลำน้ำสาขามีปริมาณมาก ทำให้ยังคงมีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งใน 8 จังหวัด ได้แก่ ตาก ขอนแก่น มหาสารคาม อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ปทุมธานี รวม 19 อำเภอ 134 ตำบล 699 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 31,571 ครัวเรือน ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลผู้ประสบภัย และระดมกำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากสถานการณ์มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก รวมถึงสถานการณ์ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขามีปริมาณมาก ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง โดยสถานการณ์ล่าสุดในวันที่ 23 ก.ย. 65 ยังคงมีน้ำท่วมใน 8 จังหวัด ได้แก่ ตาก ขอนแก่น มหาสารคาม อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และปทุมธานี รวม 19 อำเภอ 134 ตำบล 699 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 31,103 ครัวเรือน ดังนี้
- ตาก เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสามเงา และอำเภอบ้านตาก รวม 4 ตำบล 28 หมู่บ้าน  ประชาชนได้รับผลกระทบ 696 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง
- ขอนแก่น เกิดน้ำในแม่น้ำชีล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น ประชาชนได้รับผลกระทบ 3 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว
- มหาสารคาม เกิดน้ำในแม่น้ำชีล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น
- อุบลราชธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ รวม 6 ตำบล 30 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 461 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง
- พระนครศรีอยุธยา น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน และอำเภอพระนครศรีอยุธยา รวม 88 ตำบล 535 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 24,561 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง
- อ่างทอง น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก และอำเภอไชโย รวม 9 ตำบล 33 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 750 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น
- สิงห์บุรี เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภออินทร์บุรี และอำเภอเมืองสิงห์บุรี รวม 3 ตำบล 6 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 170 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว
- ปทุมธานี เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก รวม 21 ตำบล 64 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,926 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง
สำหรับการให้ความช่วยเหลือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ประสบภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และให้การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป
ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับ แจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” //////
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 149027 ครั้ง