กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ป้องกันและเตรียมพร้อม...รับภัยฯ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สึนามิ อัคคีภัย ภัยแล้ง PM 2.5 ภัยหนาว บทความ แผ่นดินไหว เทศกาลต่างๆ อุบัติเหตุทางถนน ไฟป่า หมอกควัน พายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง อุทกภัย ดินถล่ม คลื่นลมแรง ภัยอื่นๆ

Info Graphics

อุบัติเหตุทางถนน

ปภ.แนะการขับรถในช่วงฝนตกอย่างปลอดภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
ปภ.แนะการขับรถในช่วงฝนตกอย่างปลอดภัย 🌧️
.
✅ ไม่ขับรถเร็ว
✅ เว้นระยะห่างจากรถคันหน้ามากกว่าปกติ
✅ ไม่เปลี่ยนช่องทางกะทันหัน
✅ ปรับระดับที่ปัดน้ำฝนให้เหมาะสม
✅ ไม่เบรกกะทันหัน
✅ ใช้สัญญาณไฟถูกต้อง
.
#ปภ_ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
#ปภ_บอกฝน 👉 https://raining.disaster.go.th
☎️สายด่วน 1784
🔶 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶 Twitter @DDPMNews
🔶 Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 249115 ครั้ง