กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ป้องกันและเตรียมพร้อม...รับภัยฯ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สึนามิ อัคคีภัย ภัยแล้ง PM 2.5 ภัยหนาว บทความ แผ่นดินไหว เทศกาลต่างๆ อุบัติเหตุทางถนน ไฟป่า หมอกควัน พายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง อุทกภัย ดินถล่ม คลื่นลมแรง ภัยอื่นๆ

Info Graphics

ภัยอื่นๆ

ปภ.แนะวิธีป้องกันและลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
#รู้ทันภัยกับปภ

⚠️อุบัติภัยจากไฟฟ้าเป็นภัยที่มักเกิดในช่วงฤดูฝน สาเหตุเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ความชื้นจากฝนและน้ำเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้า จึงเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยจากไฟฟ้า⚡️⚡️
.
🔹 ปภ.แนะวิธีป้องกันและลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน ดังนี้
.
#ปภ_ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
#ปภ_บอกฝน 👉 https://raining.disaster.go.th
☎️สายด่วน 1784
🔶 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶 Twitter @DDPMNews
🔶 Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 326723 ครั้ง