กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

ตุลาคม 2565

วันนี้ (18 ต.ค. 65) ปภ.อุบลราชธานี รายงานสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่ 18 ต.ค. 65

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
วันนี้ (18 ต.ค. 65) ปภ.อุบลราชธานี รายงานสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่ 18 ต.ค. 65 ดังนี้

👉1.แม่น้ำมูล สถานีวัดระดับน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.0 ม.รทก.(7 ม.) ระดับน้ำ วันนี้ 116.37 ม.รทก. (11.37 ม.) อัตราการไหล 5,605.00 ลบ.ม./วินาที ]ลดลงจากเมื่อวาน -0.07 ม. สูงกว่าระดับน้ำสูงสุดปี 2564 อยู่ 4.55 ม.                  

👉2. เส้นทางคมนาคมหลักในการสัญจรของประชาชน ได้รับผลกระทบ ดังนี้
   🔹2.1 เส้นทางจากอำเภอเมืองอุบลราชธานี ไป อำเภอวารินชำราบ
      - เส้นทางสะพานเสรีประชาธิปไตย 200 ปี น้ำท่วมสูงกว่าผิวจราจร  ไม่สามารถสัญจรข้ามฝากทางรถได้ สัญจรข้ามฝากได้ทางเรือ
      - เส้นทางเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันตก 231 ปิดการจราจรเส้นทางขาเข้าอำเภอเมือง  ส่วนเส้นทางขาออกรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ วิ่งได้เฉพาะรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยในการ รับ-ส่ง ผู้โดยสารข้ามฝาก
      - เส้นทางเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันออก 231 บริเวณจุกบัวท่า-บัวเทิง ระดับน้ำในจุดวัดลดลงประมาณ 9 ซม. จากที่วัดเมื่อวาน โดยรวมระดับน้ำเริ่มลดลง และสูงเท่ากับไหล่ทาง ไม่ต้องสูบน้ำแล้ว โดยรวมเป็นปกติ รถทุกชนิดสัญจรได้ตามปกติ                    
  🔹 2.2 เส้นทางสัญจรระหว่างจังหวัด
        - เส้นทางหลวง 226 อุบล – ศรีสะเกษ ช่วงบ้านท่าลาด ต.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ น้ำท่วมสูงกว่าผิวจราจร 87 ซม. รถทุกประเภทไม่สามารถผ่านได้ แนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยง  
        - เส้นทางหลวง 23 อุบล – เขื่องใน ช่วงบ้านดอนชี ต.หนองขอน อ.เมืองฯ น้ำท่วมสูงกว่าผิวจราจร 60 ซม. รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ แนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยง

👉3. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆ
      🔹3.1 ทางน้ำ จากอำเภอเมืองอุบลราชธานี ไป อำเภอวารินชำราบ มีเรือจาก ปภ. และเครือข่าย จำนวน 13 ลำ จำนวนการให้บริการ จำนวน 240 เที่ยว ผู้ใช้บริการ 3,900 คน 
      🔹3.2 ทางบก จากอำเภอเมืองอุบลราชธานี ไป อำเภอวารินชำราบ มีรถเคลื่อนย้ายจาก ปภ. และ หน่วยทหาร จำนวน 26 คัน จำนวนการให้บริการ 130 เที่ยว ผู้ใช้บริการ 11,300 คน                                                                                                                                               
      🔹3.3 ทางบก จากห้วยวังนอง ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี ไป หน้าโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี มีรถเคลื่อนย้ายจาก ปภ., อบจ.,กองบิน 21 และโครงการชลประทาน รวมทั้งหมดจำนวน 4 คัน จำนวนการให้บริการ 27 เที่ยว ผู้ใช้บริการ 1,050 คน 
      🔹3.4 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
        - ทางบก จำนวน 2 คัน
        - ทางน้ำ  จำนวน 2 ลำ
        - ทางอากาศ อากาศยานปีกหมุน จำนวน 6 ลำ (กรม ปภ. จำนวน 1 ลำ, นพค.56 จำนวน 2 ลำ, บน.21 จำนวน 1 ลำ, กระทรวงทรัพฯ จำนวน 3 ลำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
       🔹3.5 การช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ ศูนย์ ปภ.เขต 13 สนับสนุนรถบรรทุก 1 คัน ขนย้ายหญ้าและอาหารสัตว์ส่งมอบให้กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขื่องใน เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 5,000 กิโลกรัม (250 ฟ่อน)

👉4. การลดผลกระทบการจราจรแออัดเนื่องจากเส้นทางคมนาคมบางเส้นทาง ที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
    🔹4.1 แจ้งส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ พิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ที่มิได้มีภารกิจในการให้บริการประชาชนโดยตรง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยต้องไม่เป็นการกระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชน
    🔹4.2 สำหรับสถานศึกษา ขอให้พิจารณาปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ หรือจัดให้มีการเรียนการสอนชดเชยภายหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย

👉5. การคาดการสถานการณ์น้ำ  เนื่องจากวันนี้ระดับเริ่มมีการลดลง -0.07 ซม. และในวันพรุ่งนี้ คาดว่าจะลดระดับลงตามลำดับต่อไป


#ปภ_ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
#ปภ_บอกฝน 👉 https://raining.disaster.go.th
☎️ สายด่วน 1784
🔶 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶 Twitter @DDPMNews
🔶 Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 148895 ครั้ง