กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

ตุลาคม 2565

ปภ.อ่างทอง รายงานเหตุคันดินป้องกันน้ำจากทุ่งวัดขุนอินทประมูลตามแนวถนนทางหลวงชนบท อท3027 (ป่างิ้ว-อินทประมูล)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
ปภ.อ่างทอง รายงานเหตุคันดินป้องกันน้ำจากทุ่งวัดขุนอินทประมูลตามแนวถนนทางหลวงชนบท อท3027 (ป่างิ้ว-อินทประมูล) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตั้งดินอยู่นั้น
👉โดยเมื่อเวลาประมาณ 20.00 น. คันดินได้พังทลายลงส่งผลให้น้ำไหลเอ่อเข้าท่วมหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลอินทประมูล คาดว่าจะมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ ประมาณ 600 หลังคาเรือน

#ปภ_ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
#ปภ_บอกฝน 👉 https://raining.disaster.go.th/
☎️สายด่วน 1784
🔶 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶 Twitter @DDPMNews
🔶 Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 149002 ครั้ง