กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

ตุลาคม 2565

ปภ.รายงาน 18 ต.ค.65 เวลา 15.49 น. เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 3.9 ความลึก 6 กิโลเมตร บริเวณประเทศเมียนมา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
ปภ.รายงาน 18 ต.ค.65 เวลา 15.49 น. เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 3.9 ความลึก 6 กิโลเมตร บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประมาณ 18 กิโลเมตร เบื้องต้นได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
👉หากมีข้อมูลเพิ่มเติม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติเเห่งชาติ (ศภช.)จะแจ้งให้ทราบต่อไป

#ปภ_ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
#ปภ_บอกฝน 👉 https://raining.disaster.go.th/
☎️สายด่วน 1784
🔶 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶 Twitter @DDPMNews
🔶 Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 149136 ครั้ง