กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

ตุลาคม 2565

ศปภ. เขต 6 ขอนแก่น สนับสนุนรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น สนับสนุนรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมจากกรณีพนังชีขาด โดยทำการติดตั้งบริเวณบ้านวังยาง ตำบลลำชี  อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ปภ_ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน

#ปภ_บอกฝน 👉 https://raining.disaster.go.th/
☎️สายด่วน 1784
🔶 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶 Twitter @DDPMNews
🔶 Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 149130 ครั้ง