กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

ตุลาคม 2565

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และนายอำพล อังคภาภรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารกรมปภ. ตรวจเยี่ยมหน่วยอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) ณ กองพันซ่อม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
26 ต.ค. 65 เวลา 10.00 น.  นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และนายอำพล  อังคภาภรณ์กุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารกรมปภ. ตรวจเยี่ยมหน่วยอากาศยานปีกหมุน  (Helicopter) ณ กองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบก ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่ง ปภ. ได้รับมอบเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย KA -32 ลำที่ 3 และ 4 เข้าประจำการ เพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจด้านสาธารณภัยด้วยอากาศยาน ในการนี้ อธิบดี ปภ. ได้มอบโอวาทและกำลังใจผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน ทั้งนักบิน เจ้าหน้าที่ของกองทัพบก ทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยประจำอากาศยาน ฮ.ปภ.32 ซึ่งได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยให้กับประชาชนจนสำเร็จลุล่วง  และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

ปภ_ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
#ปภ_บอกฝน 👉 https://raining.disaster.go.th/
☎️สายด่วน 1784
🔶 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶 Twitter @DDPMNews
🔶 Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 127025 ครั้ง