กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

ตุลาคม 2565

26 ต.ค. 65 ปภ.ศรีสะเกษ รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
26 ต.ค. 65 ปภ.ศรีสะเกษ รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้

🔸 ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอศิลาลาด อำเภอราษีไศล อำเภอยางชุมน้อย และอำเภอกันทรารมย์
🔸 จัดตั้งจุดอพยพ 28 จุด มีประชาชนอพยพ จำนวน 895 ครัวเรือน 2,898 คน (มีประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ยังพักอาศัยในจุดอพยพ เนื่องจากอยู่ระหว่างการทำความสะอาดและปรับปรุงบ้านเรือนให้สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ รวม 469 ครัวเรือน 1,758 คน)
🔸 แนวโน้มสถานการณ์ในปัจจุบัน ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยประมาณวันละ 10-20 ซม. และไม่มีฝนตกในพื้นที่
ทั้งนี้ ปภ.ศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดรถขนย้ายผู้ประสบภัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในจุดที่รถปกติไม่สามารถสัญจรผ่านได้ การขนย้ายสิ่งของ การส่งมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ การซ่อมแซมเส้นทางที่ ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม รวมถึงการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขัง ซึ่ง ปภ.ศรีสะเกษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
#ปภ_ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
#ปภ_บอกฝน 👉 https://raining.disaster.go.th
☎️สายด่วน 1784
🔶 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶 Twitter @DDPMNews
🔶 Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 127619 ครั้ง