กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565

ปี 2565

ตุลาคม 2565

ปภ.อ่างทองสรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
ปภ.อ่างทองสรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ดังนี้

🔺️ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ระดับน้ำ 8.64 ม.รทก. (ระดับวิกฤต 10.00 ม.รทก.)
🔺️ ระดับน้ำแม่น้ำน้อย หลังสัดตูม ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ระดับน้ำ 6.37 ม.รทก. (ระดับวิกฤต 6.50 ม.รทก.)
➡️  บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบใน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอไชโย อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอแสวงหา 50 ตำบล 308 หมู่บ้าน 24,815 ครัวเรือน ส่วนด้านการเกษตร มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ ด้านพืช 3,975 ราย ด้านประมง 279 ราย ด้านปศุสัตว์ 4,768 ราย
➡️ ขณะนี้ระดับน้ำเริ่มทรงตัว และเริ่มลดระดับในบางพื้นที่ จังหวัดได้วางแผนสูบน้ำออกจากพื้นที่และฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย รวมถึงเตรียมการสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในส่วนพื้นที่ริมตลิ่งซึ่งรอการลดระดับของแม่น้ำได้ดูแลด้านการดำรงชีพ แจกจ่ายถุงยังชีพตามวงรอบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

#ปภ_ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
#ปภ_บอกฝน 👉 https://raining.disaster.go.th
☎️ สายด่วน 1784
🔶 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶 Twitter @DDPMNews
🔶 Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 127608 ครั้ง