กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อรณรงค์ประหยัดน้ำ ปภ.

แบบที่ 1 (Sticker)

ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน ป้องกันน้ำหลทิ้งโดยเปล่าประโยชน์

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 680667 ครั้ง