กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อรณรงค์ประหยัดน้ำ ปภ.

แบบที่ 6 (Sticker)

ไม่กดน้ำซักโครกหลายครั้งขณะใช้งาน ป้องกันการสิ้นเปลืองน้ำ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 750475 ครั้ง