กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อรณรงค์ประหยัดน้ำ ปภ.

แบบที่ 5 (Sticker)

ไม่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ ลงในชักโครก ลดการสูญเสียน้ำโดยไม่จำเป็น

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 750506 ครั้ง