กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

อาเซียนของไทย

คลิปวีดิทัศน์

คลิปวิดีทัศน์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

ผลิตโดยกระทรวงการต่างประเทศ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5131 ครั้ง