กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ประเด็นข่าว ปี 2562

เดือนพฤศจิกายน 2562

กรม ปภ. ชี้แจงประเด็นข่าว “ข้อวิจารณ์การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน”

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 701 ครั้ง