กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนธันวาคม 2563

ศปถ. เข้มบังคับใช้กฎหมาย - กวดขันพฤติกรรมเสี่ยง สร้างความปลอดภัยในการเดินทาง

จัดทำโดย ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งพิมพ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์


เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันแรกของ การรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เกิดอุบัติเหตุ 414 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 43 ราย ผู้บาดเจ็บ 438 คน ประสานจังหวัดบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด กวดขัน ปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการ สาธารณสุขในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยมี นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ และนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ร่วมแถลงข่าวฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56295 ครั้ง