กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนมกราคม 2564

ปภ. สร้างการรับรู้การสร้างความปลอดภัยทางถนน ผ่านสื่อโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์


 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บันทึกเทปโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อออกอากาศในรายการ Thailand Today ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง NBT World เกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยทางถนน เรื่อง "Toward zero vision: Thailand 
Road Safety Policy" ณ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร     

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56988 ครั้ง