กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนมกราคม 2564

ปภ. ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำคณะผู้บริหาร ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี  พร้อมลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์  และนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมลงนามถวายพระพรฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56975 ครั้ง