กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

รณรงค์ป้องกันโควิด

Youtube

สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโควิด - 19

ที่มา : สำนักกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ตัวอย่างคลิปจาก Youtube.com
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1643 ครั้ง