กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนมีนาคม 2564

ปภ. ชี้แจงมาตรการป้องกันอัคคีภัยผ่านรายการโทรทัศน์ Thai PBS

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 นายเชษฐา โมสิกรัตน์  รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชี้แจงการเตรียมความพร้อมภาคประชาชนในการเตรียมตัวและปฏิบัติตนให้พร้อมเมื่อเผชิญเหตุอัคคีภัย ผ่านรายการ The EXIT Thaipbs ในประเด็น “การป้องกันอัคคีภัย” โดยจะนำไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในช่วงที่นี่ Thai วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 22.00 - 23.00 น.


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56267 ครั้ง