กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนเมษายน 2564

ศปถ. ประสานจังหวัดเพิ่มคามเข้มข้นด่านตรวจ - ด่านชุมชน กวดขันรถจักรยานยนต์ / คุมเข้มการดื่มแอลกอฮอล์ / ขับรถเร็ว

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เป็นประธานสรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564  สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 13 เมษายน 2564 เกิดอุบัติเหตุ 376 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 29 ราย ผู้บาดเจ็บ 392 คน ประสานจังหวัดคุมเข้มด่านตรวจในพื้นที่ กวดขันพฤติกรรมเสี่ยง ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วและการขับขี่ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตราย พร้อมควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ 2564 เป็นไปด้วยความปลอดภัย โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56289 ครั้ง