กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนเมษายน 2564

ศปถ. กำชับจังหวัดดูแลความปลอดภัยรองรับการเดินทางกลับ ส่วนพื้นที่ยังคงเข้มงวดมาตรการดื่มแล้วขับ - ขับรถเร็ว

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เป็นประธานสรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564  สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 14 เมษายน 2564 เกิดอุบัติเหตุ 330 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 37 ราย  ผู้บาดเจ็บ 328 คน ประสานจังหวัดเน้นการเรียกตรวจของด่านชุมชน กวดขันพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทั้งดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย รวมถึงปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเดินทางของประชาชนในพื้นที่ อำนวยการจราจรบนเส้นทางสายหลัก เพื่อรองรับการเดินทางกลับของประชาชน โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมฯ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56270 ครั้ง