กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนเมษายน 2564

ศปถ. คุมเข้มดูแลความปลอดภัยในการเดินทางกลับ กวดขันขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เป็นประธานสรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 15 เมษายน 2564 เเกิดอุบัติเหตุ 313 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 29 ราย  ผู้บาดเจ็บ 310 คน ประสานจังหวัดเพิ่มความเข้มข้นดูแลเส้นทางขากลับกรุงเทพฯ และเส้นทางที่มุ่งสู่จังหวัดใหญ่ เน้นการจัดตั้งจุดตรวจในเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุ โดยเฉพาะเส้นทางตรงที่มีระยะทางไกล และจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง กวดขันพฤติกรรมเสี่ยงขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมฯ 
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56274 ครั้ง