กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนมิถุนายน 2564

ปภ.ร่วมพิธีเปิดตัวหมู่บ้านอาเซียน รองรับผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมพิธีเปิดตัวหมู่บ้านอาเซียน เมืองปาลู จังหวัดสุลาเวสีกลาง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ผ่านระบบวีดีโอทางไกล) ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจัดสรรพื้นที่ปลอดภัยรองรับการโยกย้ายถิ่นฐาน และสร้างชุมชนเข้มแข็ง ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56953 ครั้ง