กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนมิถุนายน 2564

ปภ. ประเมินพื้นที่รับผลกระทบจัดทำแผนที่สถานการณ์อุทกภัย

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการนำร่องการติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และจังหวัดร้อยเอ็ด ในประเด็นการจัดทำแผนที่สถานการณ์ เพื่อประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอันเกิดจากสาเหตุฝนตกหนักในพื้นที่และปริมาณน้ำในลำน้ำ โดยมี นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์  นายเชษฐา โมสิกรัตน์ และนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56979 ครั้ง